هیولا

سیستم فایل توزیع شده
دسته بندی :
توضیحات محصول

شبکه ذخیره سازی توزیع شده و غیرمتمرکز هیولا امکان ذخیره¬سازی و پردازش همزمان حجم بالایی از اطلاعات را بدون ایجاد یک گلوگاه واحد فراهم می¬کند. هیولا فضای ذخیره¬سازی نرم¬افزار¬محور برای داده¬های غیرساخت-یافته و به عنوان جایگزینی برای فضاهای ذخیره¬سازی مبتنی بر سخت¬افزار، پیچیده و گران¬قیمت می¬باشد. استفاده از الگوی طراحی پراکسی بصورت توزیع شده و غیرمتمرکز امکان مقیاس¬پذیری خطی را در ذخیره و بازیابی اطلاعات بر اساس نیازمندی¬های مختلف از نظر سطوح دسترسی، نوع دسترسی، نوع پردازش و غیره فراهم می¬کند. تمام نودهای پراکسی به یک تابع مشترک ثابت برای آدرسی¬دهی فایل¬ها دسترسی دارند که قدرت تحمل خطای شبکه را از نظر تعداد نقاط دسترسی به میزان دلخواه قابل مدیریت می کند.

زیر مجموعه شبکه ابری